bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W:
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie
2) W celu prawidłowej ochrony danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie, w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez:
• adres e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
• adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul Borowska 138, 50-552 Wrocław
Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzane będą w celu obsługi złożonego pisma oraz w celu dalszej korespondencji, udzielania odpowiedzi, wszczęcia postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub innych działań związanych z naszą placówką, a także rekrutacji – jeżeli Pana/Pani pismo dotyczy złożenia podania o pracę.
3) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie będziemy przetwarzać na podstawie:
• przepisów prawa
• reprezentowanego przez Naszą jednostkę interesu publicznego
• zgody, którą wyraził/-a Pan/Pani poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojej dokumentacji aplikacyjnej.
4) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzamy przez okres wymagany przepisami prawa, Instrukcji Kancelaryjnej lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu jej wycofania.
5) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie mogą zostać udostępniane:
• na podstawie przepisów prawa lub
• dostawcom usług, posiadających dostęp do przetwarzanych przez naszą placówkę danych osobowych.
W szczególności dotyczy to:
• firm i instytucji obsługujących systemy informatyczne
• kancelarii prawnych, działających na podstawie umowy
• firm IT, działających na podstawie umowy
• kurierów i poczty polskiej
• agencji ochrony – w przypadku monitoringu wizyjnego
6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie narusza przepisy RODO.Opublikował: Paweł Dawidowicz
Publikacja dnia: 03.07.2018
Podpisał: Paweł Dawidowicz
Dokument z dnia: 03.07.2018
Dokument oglądany razy: 204